قیمت ای بی اس 90913 قائد بصیر

قیمت ای بی اس 90913 قائد بصیر یکی از چندین نوع اکریلونیتریل بوتادین استایرن توسط عوال مختلفی تعیین می گردد. مواد 90913  توسط شرکت پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان تولید و عرضه می گردد. کاربردی که برای ای بی اس 90913 (ABS)رواج دارد کاربرد تزریقی – خود رنگ مشکی می باشد. آیا با فرآیند تزریق آشنایی …

قیمت ای بی اس 90913 قائد بصیر ادامه »