آخرین قیمت اوره صادراتی ایران

آخرین قیمت اوره صادراتی ایران در محدوده قیمتی 290 تا 310 دلار در هر تن گزارش شده است و طی روزهای گذشته این نرخ نرخی با ثبات بوده است. اوره به عنوان ماده ای که غنی از تیتروژن است برای مصارف کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد و در سرتاسر جهان برای این کاربرد …

آخرین قیمت اوره صادراتی ایران ادامه »