نایلون کشاورزی یا نایلون عریض

نایلون کشاورزی چیست ؟ نایلون کشاورزی یا نایلون عریض یک نوع از نایلون هاست که جهت مصارف کشاورزی از آن استفاده می شود. نایلونی که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد با نایلون های مورد استفاده در صنعت های دیگر متفاوت است. کیفیت نایلون کشاورزی نایلون ها در انواع یک لایه، دو لایه …

نایلون کشاورزی یا نایلون عریض ادامه »