افزایش پی وی سی چینی در اروپا

افزایش پی وی سی چینی در اروپا پیش بینی ها حاکی از ان است که قیمت پی وی سی در اروپا افزایشی خواهد بود. تولید کنندگان فعال در اروپا گفتند افزایش قیمت یورو مربوط به مارس هفته گذشته می باشد. قیمت نقطه ای K67 در اروپای شمال غربی (NWE) 40 یورو ، در اروپای جنوبی …

افزایش پی وی سی چینی در اروپا ادامه »