افزایش قیمت 50 درصدی پلی اتیلن در ایالات متحده

افزایش قیمت 50 درصدی پلی اتیلن در ایالات متحده در سال گذشته پلی اتیلن فوب خلیج فارس با افزایش قیمت تا 90 درصد رو به رو بوده است. پلی اتیلن سبک به قیمت 1530 دلار در هر تن ، پلی اتیلن سبک خطی به 1140 دلار در هر تن و پلی اتیلن سنگین به 1150 …

افزایش قیمت 50 درصدی پلی اتیلن در ایالات متحده ادامه »