قیمت مواد پروپیلن ایرانی گران شد

قیمت مواد پروپیلن ایرانی افزایش یافت. قیمت این مواد پلی پروپیلن نیز تحت تاثیر عوامل مختلف و وضعیت های جهانی افزایش پیدا کرد و تولید کنندگان نیز افزایش در قیمت ها را اعمال نمودند. وضعیت بازار پلیمری در کشور ترکیه با وجود تداوم افزایش قیمت ها نسبت به هفته های قبل جو ارام تری را …

قیمت مواد پروپیلن ایرانی گران شد ادامه »