افزایش تقاضا محصولات پتروشیمی غرب آسیا

افزایش تقاضا محصولات پتروشیمی غرب آسیا در شرایطی اتفاق افتاده است که میزان عرضه ی محصولات پتروشیمیایی کاهش یافته است که این امر موجب فشار بر بازار شده است. به دلیل تعطیلات واحدهای تولید کننده پتروشیمی در غرب آسیا در منطقه های صادراتی ، عرضه در بخش هایی از تولید برای پند محدود محدود شده …

افزایش تقاضا محصولات پتروشیمی غرب آسیا ادامه »