ثبت رکورد جدید تولید اسید استیک در پتروشیمی فن آوران

ثبت رکورد جدید تولید اسید استیک در پتروشیمی فن آوران پتروشیمی فن آوران در واحد اسید استیک موفق به تولید 477 محصول شد و رکورد جدیدی در زمینه ی تولید روزانه ی اسید استیک ارایه کرد. روابط عمومی شرکت فن آوران گزارش داد که تولید روزانه ی اسید استیک برابر با 106 درصد ظرفیت اسمی …

ثبت رکورد جدید تولید اسید استیک در پتروشیمی فن آوران ادامه »