اجباری شدن گواهی ریچ برای صادرات پلیمر به ترکیه

در روزهای اخیر فعالان بازار صادراتی خبر از آن می دهند که برای صادرات پلیمر به ترکیه داشتن گواهی ریچ برای شرکت های صادر کننده به ترکیه اجباری شده است. الزامی یا اجباری شدن گواهی ریچ برای صادرات انواع محصولات پتروشیمی به کشور ترکیه بر میزان صادرات این مواد اثر می گذارد و آن را …

اجباری شدن گواهی ریچ برای صادرات پلیمر به ترکیه ادامه »